תכניות להכשרת מטפלים

 

החל ב 2019 –  תכניות להכשרת מטפלים אינטגרטיביים בכלל ובמשחק בפרט במסגרת מרכז לטיפול משפחתי באיזמיר, תורכיה 

2009-2014 מנהל אקדמי, מרצה ומדריך, תכנית להכשרת דור ראשון של מטפלים משפחתיים בקוסובו בחסות האגודה הבינלאומית לטיפול משפחתי ו Kosovo Health Foundation.

2011-2013 מנהל אקדמי, מרצה ומדריך, תכנית להכשרת מטפלים בטיפול אינטגרטיבי במשחק, מכללת דויד ילין, המחלקה להשתלמויות.

2008-2011 מרצה ומדריך, תכנית להכשרת מטפלים אינטגרטיביים במשחק, מכון מגיד, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1984-1993 מנהל אקדמי, מרצה ומדריך, תכנית ארצית להכשרת עובדים סוציאליים בטיפול אינטגרטיבי בילד בחסות משרד הרווחה (שנה ראשונה בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב ואחרי כן במכון להכשרת עובדים סוצאיליים בתל אביב).